Da nu afdøde Direktør Bernhard Møller, Johs. Møllers Maskinfabrik A/S (nu Damgaard Metal A/S)  i 1969 stod og manglede holdbare elektromotorer til sin produktion af blandt andet grusgravsmateriel, faldt valget på den polske producent Elektrim Motors (nuværende Cantoni Motors), som havde årelang erfaring med produktion af elektromotorer til industri og minedrift. Det viste sig hurtigt at motorerne var endog særdeles holdbare i det barske miljø. Bernhard Møller så hurtigt et potentiale i også at importerer elektromotorerne til andre maskinfabrikker samt elektromekaniske værksteder. Så i 1974 grundlagde han handelsselskabet Arnitlund Handel ApS i nyopførte bygninger på maskinfabrikkens grund. Lige fra starten har hovedvægten været lagt på import og salg af elektromotorer. Arnitlund Handel blev det tredje firma uden for østblokken, som blev distributør af Elektrim Motors. Senere er der løbende kommet nye produkter og samarbejdspartnere til, Bockwoldt med gear og gearmotorer, Sincro med generatorer og nødstrømsanlæg, Rabits med indbygningsmotorer samt større omviklinger.
Da Berhard Møllers enke, Kirsten Møller, i 1998 afhændede Johs. Møllers Maskinfabrik A/S forblev Arnitlund Handel A/S i familien Møllers eje.